Kadın Dernekleri Listesi 2023

Kadın Dernekleri Listesi Üyeleri!

Kadın dernekleri listesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanmış ve onaylanmış güncel bir listedir. Kadın dernekleri toplumda kadının yerini konumunu ve önemini vurgulamak için oluşturulmuştur. Kadın üzerindeki ayırımcılığı ve kadına yöneltilen şiddeti engellemek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda yasal hakları konusunda kadınları bilinçlendirmeyi asli görevleri ilan etmişlerdir.

kadin-dernekleri-listesi

Genel anlamda kadın dernekleri ne yapar? Kadın dernekleri şiddet gören kadınlara yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Böylelikle içinde bulundukları psikolojik, ekonomik ve sosyal sorunları çözümlemeyi amaçlar. Eşitliğin esas alındığı bir toplum destek veren kadın dernekleri listesi üyeleri kadınların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

Kadın Dernekleri Listesi Üyeleri ve Yaptıkları Önemli Çalışmalar!

kadin-dernekleri-listesi

Dernekler her siyasi görüşte insanı bünyesinde barındıran problemleri tarafsız şekilde çözmeye odaklı kurumlardır. Kadın dernekleri de aynı amaçla yola çıkarak kadının toplumdan ayrıştırılmadan yer edinmesine destek vermektedir. Kadın dernekleri listesi üyeleri ile birlikte Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüleri aynı destekle yollarına devam etmektedir.

Mor Çatı Kadın Vakfı aile içi şiddete maruz kalmış kadınlara psikolojik ve hukuki destek veren sivil toplum kuruluşları arasındadır. Kadın dernekleri listesi içerisinde yer alan üyeler gibi aynı amaç doğrultusunda kadınları desteklemektedir. Kadın dernekleri yaptıkları başarılı faaliyetler ve hizmetleriyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren kadınların yanında olmaktadır.

kadin-dernekleri-listesi

Kadın dernekleri listesi üyelerinin yer aldığı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’dür. 1962 doğumlu Sayın Güllü Türk kadın hakları savunucusu, aktivist ve organizatör sıfatlarına da sahiptir. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanlık görevini başarıyla sürdürmektedir.

1 – Kadın Dernekleri Listesi Üyesi Türk Kadınlar Konseyi Derneği

kadin-dernekleri-listesi

1959 yılında kurulan dernek gönüllü kadın dernekleri arasında yerini almıştır. Genel merkezi Ankara’da olan Kadın dernekleri listesi üyesi yurt genelinde şubeleriyle hizmet vermektedir. Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin amacı;

  • Türk kadınlarının maddi manevi kalkınmasında destek sağlamak,
  • Anne eş gibi kavramlarda bilinçlendirme sağlamak,
  • Kadın – erkek eşitliği konusunda ayrımcılığı engellemektir.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler ·         Süheyla Bayrak (Yön. Kur. Başk.)

·         Hüma Bayoğlu

·         Nermin Kiraz

·         Filiz Aksoy

·         Gülay Tuncer

·         Hayriye Dinçşahin

·         Seher Mandalinci

·         Saniye Çolakoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler ·         Sermin Güloğlu

·         Vildan Yuvacı

·         Elif Uslu

·         Bahar Kara

·         Nuray Kartal

·         Gülay Başak

·         Yaprak Ortaç Yıldırım

2 – Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği

kadin-dernekleri-listesi

Başarılı Kadın dernekleri listesi üyesi Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği merkezi İstanbul’dadır. Köy öğretmenlerinin ve halkının eğitim ve öğretiminde yardımcı olmayı hedeflemiştir. Bununla birlikte kırsal bölgelerdeki okullara yardım etmek amaçlarından bir diğeridir.

3 – Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Dernekleri (KASAİD)

Atatürk’ün kurduğu tarihi bir dernek olan KASAİD daha güçlü projelere imza atmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Toplumun güçlü olmasını kadınların eşit ve güçlü olmasına bağlamıştır. KASAİD kadınların eşit ve özgür ortamda yaşaması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtmektedir.

4 – Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

kadin-dernekleri-listesi

1949 yılında Türkiye’nin ilk üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuştur. Türkiye geneli pek çok ilde şubesi bulunmaktadır. Güçlü bir misyon ile yola çıkan Kadın dernekleri listesi üyesi kadınların her koşulda yanındadır. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği misyonu;

  • Kızlar ve kadınların eğitim alma erişilebilirliğini sağlamak
  • Kadınların meslek ve ekonomik güç edindirerek yaşam özgürlüğü kazandırmak,
  • Sosyal ve siyasi kararlarda söz sahibi olacak kadın katılımının artması,
  • Kadın haklarının toplumda eşit olarak savunulması,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağlamaktır.

5 – Kadın Haklarını Koruma Derneği

kadin-dernekleri-listesi

Kadın Haklarını Koruma Derneği 1954 yılında kurulmuştur. Kadın dernekleri listesi içerisinde yer alan dernek Türkiye Cumhuriyeti Yasaları içinde yer almış kadın haklarını korumayı hedeflemektedir. Kadının toplumdaki yeri, aile içi insan haklarını savunma haklarını vurgulamıştır. Kadının her alanda hak ve yetki eşitliği olduğunu kabul etmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir.

6 – Ankara Kadın Dernekleri Listesi İçinde Yer Alan Ankara Kadın Ressamlar Derneği

kadin-dernekleri-listesi

1970 yılında Türk kadınlarının görev ve bilincinde olan güzel sanatlara gönül vermiş kadınlar tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin ilk kadın sanatçı derneği olarak kadın dernekleri listesi içerisinde yer alır. Derneğin amacı resme gönül vermiş kadın ressamları desteklemektir. Bu bağlamda kadın ressamları destekleyerek kadınları 2. planda tutan ressamlıkta ön plana çıkarmaktır.

7 – Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği

kadin-dernekleri-listesi

Genel merkezi Trabzon’da olan dernek başarılı birçok çalışmayla adından söz ettirmeye devam etmektedir. Kadın dernekleri listesi üyesi olan Femin Art uluslararası kadın örgütleri dünyayı güzelleştirmek amacıyla yola çıkmıştır. Dernek başkanı Şükran Üst yaptıkları çalışma ve etkinliklerden gurur duyduğunu belirtmiştir. En son Hatice Aslan Aksoy Anaokulunu resimleyerek yoğun ilgi kazanmıştır.

8 – Ankara Kadın Sağlığı Derneği

kadin-dernekleri-listesi

Kadın hasta hakları ve dayanışmaya yönelik bir dernek olarak hizmet vermektedir. Kadınların mağdur olduğu hastalıklar nedeniyle tedavi hakları ve yöntemleri konusunda bilinçlendirme sağlamaktadır. Ankara Çankaya’da ikamet eden Ankara Kadın Sağlığı Derneği her koşulda kadının yanında ve destekçisidir. Bahsi geçen dernek Kadın dernekleri listesi üyesidir.

9 – İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD)

kadin-dernekleri-listesi
Kadın Dernekleri Listesi

Türkiye’de inşaat sektöründe çalışmak isteyen kadınları bir araya getirerek başarılara imza atmalarını destekleyen bir dernektir. Her sektörde kadınların eşit koşullara sahip olması gerektiğini savunur. Aynı şekilde inşaat sektöründe de bu başarının öncüsü olmayı gaye edinmiştir. Kadın dernekleri listesi üyesi İVKAD 2009 yılında kurulmuştur.

10 – KADEM Sivil Toplum Kuruluşu

kadin-dernekleri-listesi

2013 yılından bu yana kadınların onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum inşa etmek için çalışmaktadır. Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesini savunmaktadır. Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelere dair kalıcı çözümler üretmektedir. Kadem uluslararası olarak aktif şekilde çalışmaktadır.

Kadınları ve Haklarını Korumaya Yönelik Kadına Destek Hattı!

Aile içi veya dışı şiddet görmüş kadınların destek alabileceği bazı hatlar ve kuruluşlar bulunmaktadır. Danışmanlık hizmeti için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan il ilçe müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz. Alo183 hattı bu konuyla alakalı destek veren hatlardan biridir. İllere bağlı ŞÖNİM yani Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri numaraları bulunmaktadır.

YouTube video

İlginizi Çekebilir: Küçük Şairler Büyük Şiirler

Yoruma kapalı.