Anksiyete Bozukluğu İçin Faydalı Besinler Nelerdir?

Gelecekteki gerçekleşebilecek olumsuz olaylar üzerine kaygı, endişe veya korku gibi benzeri ruh halleri yaşanması ve bunların sonucunda verilen tepkilere anksiyete bozukluğu denmektedir.

Anksiyete ile ilgili internet araştırmaları yapan kişilerin çoğu zaman anksiyete kelimesi yerine arama motorlarında anksiyate kelimesini kullandığını da gözlemlemekteyiz. Anksiyete kelime anlamı olarak bunaltı anlamına gelmektedir. Bunaltı bir duygu halidir.

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?
Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Hayatını belirli bir düzende devam ettiren bireylerin bu duygu halini ara sıra yaşıyor olması düzeninin bozulmasına neden olmaz. Çünkü bunaltı tüm insanlar tarafından belirli zamanlarda hissedilebilen bir duygudur. Bu duygu halini sıklıkla yaşamaya başlayan bireylerin sağlıksız bir yaşama doğru ilerlemesi, insanlarla olan ilişkilerinin olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktır.

Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Anksiyete bir sinir sistemi hastalığıdır. Anksiyete bozukluğu nedir? Diye soracak olursak anksiyete, bireyi ruhsal ve bedensel anlamda etkilemektedir. Birey anksiyete yani bunaltı durumuna çok sık girmeye başladığı zamanlarda bedeninde bazı değişiklikler hissetmeye başlamaktadır.

Bireyin tansiyonunun düşmesi ya da yükselmesi, karın ağrısı, ateş basması ve terleme, yorgunluk ve bitkinlik gibi benzeri bedensel durumlarla karşı karşıya kalması söz konusu olacaktır. Bedensel etkilenmeler sonucu olarak bireyde ruhsal belirtiler de ortaya çıkacaktır. Aşırı endişeli olma durumu, gerginliğe bağlı sinirlilik, dehşete düşme sonucu oluşan çaresizlik gibi ruhsal belirtiler bireyi olumsuz yönde etkileyecektir.

Anksiyete Bozukluğu Türleri

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu bireylerde sinir sisteminin etkilenmesine göre farklı türlerde ortaya çıkmaktadır.

1 – Genel Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Bireyin günlük yaşantısını sürdürmesine engel olacak bozuklukları bu tür içinde sıralayabiliriz. Uyku düzensizliği, kaslarda kasılma, yorgunluk, huzursuzluk, heyecanlı olma ve konsantrasyon problemleri genel anksiyetenin içinde yer almaktadır.

2 – Panik Atak

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?
Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Panik atak yaşamaya başlayan bireylerin ortak özellikleri ortada onu uyaran bir durum yokken nedensiz yere korku yaşamaya başlamalarıdır. Panik hissi yaşayan bireylerde bedensel etkilenmeler başlar. Nefes almada zorlanma, düzensiz kalp atışları gibi durumlar panik hissi yaşayanlarda çok sık görülmektedir. Bu bireyler arasında çok sık rastlanan bir anksiyete bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır.

3 –  Obsesif-Kompulsif Bozukluklar

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Takıntılı hastalığı olarak da bilinen obsesif-kompulsif bozukluklar, bireylerde bir düşünceyi ve davranışı sürekli tekrarlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünceleri tekrarlama duruma obsesyon da denilmektedir. Davranışlarını tekrarlama durumuna ise kompulsiyon adı verilmektedir.

Birey bir düşünce ya da davranış kalıbını zihninden atamaz hale gelmektedir. Obsesyon durumlarına örnek olarak simetri takıntısı, düzen veya hata yapmaktan korkmayı verebiliriz. Kompulsiyon durumlarına ise sürekli el yıkama ya da temizlik yapma, kapıları ve pencereleri sürekli kontrol etme gibi örnekler verebiliriz.

Yapılan araştırmalar sonucu obsesif-kompulsif bozukluğa neden olan sebepler tam anlamı ile tespit edilememiş olup genellikle bireyin çevresinin ve biyolojisinin kaynak olduğu sorunlar olarak ilişkilendirilmiştir.

4 – Travmatik Stres Bozukluğu

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu rahatsızlığının bir diğer türü olan travmatik stres bozukluğu, travma sonrası yaşamış olduğu sorunlar olarak bilinmektedir. Travmatik kelime anlamı olarak, travma geçirmiş olan demektir. Bu yüzden bu rahatsızlığa travma sonrası stres bozukluğu da denmektedir.

Birey tarafından sevilen ve değer verilen birinin kaybı, ciddi bir hastalığa yakalanma gibi benzer durumlar da görülen bir rahatsızlıktır. Birey böyle bir durumu kendisi yaşamasa bile çevresinden de mutlaka etkilenecektir.

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Bireyin kendisinin yaşadığı bu olumsuz durumların etkisi zamanla azalacak ve birey travmadan kurtulacak kendiliğinden iyileşerek normal yaşantısına devam edebilecektir. Bazı bireyler ise bu travmanın etkisinden, üzerinden uzun bir zaman geçmiş olsa bile kurtulamayacaktır. Bu bireyin kaygı ve stres yaşamasının devamlılığına neden olacaktır.

Yaşadığı olayları tekrar eder bir biçimde gözünde canlandıracak ya da bununla ilgili kâbuslar görecektir. Travmatik stres bozukluğu çok ciddi bir hastalıktır ve birey böyle anksiyete bozukluğu durumlarında mutlaka tedavi görmelidir.

5 – Fobiler

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?
Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Herhangi bir şeye karşı olan aşırı korku durumu anlamına gelen fobi, bireyin bir nesne, obje, bir olay ya da duruma karşı gösterdiği aşırı korku olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapalı alanda kalma, uçağa binme veya yüksekten korkma bu rahatsızlığın türlerine örnek verilebilir. Birey bu korkuları yaşamaya devam ettiği sürece sosyal ve günlük yaşantısında sıkıntılar yaşamaya başlayacaktır.

6 – Depresif Nöbet Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?
Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Depresyon (majör depresif bozukluk) bireyin düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını olumsuz bir şekilde etkileyen durumlardır. Depresyon tüm toplumlardaki bireylerde yaygın olarak görülebilen, tıbben tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

Karışık anksiyete-depresif bozukluk olarak da bilinen bu anksiyete bozukluğu türüne sebep olan durum, anksiyete ve depresyonun aynı anda ve beraber yaşanmasıdır. Bu iki durumun beraber yaşanması sonucu birey, sürekli sinirlilik, bir olaya, geleceğe ya da kişiye karşı kötümserlik besleme gibi sık tekrarlanan nöbetler geçirebilir. Aynı zamanda birey konsantrasyonunu kaybederek iş faaliyetlerinde verimliliğini kaybederken, sosyal ortamda da zorlanma sürecine girebilir.


İlginizi Çekebilir: Stres Nedir? İnsan Vücuduna Etkileri Nelerdir?


Anksiyete Belirtileri Nelerdir?

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Bu hastalığın belirtileri nelerdir diyince aklımıza, huzursuzluk, panik ataklar, adapte olamama yani konsantrasyon sorunu, kasların gerilmesi, anlam verilemeyen korkuların başlaması, aşırı yorgun hissetme, heyecan, devam eden sinirlilik durumu, endişe duyma ve sosyal bir birey olarak toplum içinde kaygı duyma gelmektedir.

Çocuğun Anksiyete Bozukluğu Belirtileri

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Çocuklarda anksiyete bozukluğu genelde korku duygusunu yaşamaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Korku, gözlemlenen ya da algılanan bir tehlikenin varsayılması sonucunda hissedilen duygusal yoğunluktan kaynaklı kaslarda gerilme, kaçma ya da saldırma dürtüsünün ortaya çıkması ve hızlı kalp atışları anlamına gelmektedir.

Çocuklar genelde hayvanlardan, karanlıktan ve duydukları ani seslerden korkmaktadırlar. Böyle durumlarda ebeveynleri bu korkularını yenebilecek şekilde çocuklarına yardımcı olmalıdır. Çocuğunu da yanına alarak korkularının üstüne gidilmesi sağlanmalıdır. Aksi halde çocuğun anksiyete bozukluğu belirtileri olan doğal korkularının yerini fobiler almaya başlayacaktır.

Anksiyete Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir ?

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Bu rahatsızlık genellikle bir akıl hastalığının bulunması, yaşanmış travmaları atlatamama, madde kullanımı ya da kişilik bozukluğu yüzünden ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda mutlaka uzman doktorlar eşliğinde bir tedavi sürecine girilmelidir. İlaç tedavileri, psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ile bu rahatsızlığın etkileri ortadan kaldırılabilir. Beslenme alışkanlığını değiştirerek anksiyete ile oluşan stresi azaltabilecek besinlere yönelmek faydalı olacaktır.

 Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavi Edilmezse Ne olur?

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Korku ve panik durumları kısa süreli yaşanan durumlardır. Anksiyeteye neden olabilecek belirtilerin sürelerinin uzaması ve sıklaşmaya başlaması bu rahatsızlığın oluşmasına neden olacaktır. Anksiyete bozukluğu tedavi edilmezse kronikleşir.

Tedavi sürecine girmeyen bir bireyin sosyal yaşantısı, özel hayatı, iş hayatı bu durumdan olumsuz etkilenecek ve sorunları gittikçe büyüyecektir.

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi Ne Kadar Sürer ?

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?
Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Aynı hastalığı yaşayan iki bireyde aynı tedavinin bazen işe yaramadığı durumlar vardır. Bu anksiyete içinde geçerlidir. Aynı bozukluklara sahip olan bireylerin tedavi süreçleri ve tedavi yöntemleri birbirinden farklılıklar gösterebilir.

Klinik psikologlar ya da bir hekim tarafından bir bireye konulmuş anksiyete tanısı, psikiyatristler tarafından doğrulandıktan sonra bireyin hasta olduğu kabul edilir. Bu tanıların kabul edilmesinden önce hastanın fiziki muayeneden geçirilmesi, kan tahlilleri, çeşitli filmler ve diğer uzmanların muayene ve görüşleri (konsültasyon) istenir.

Anksiyete bozukluğu olan birey tedavi sürecine girdiği andan itibaren çeşitli ilaçlar kullanmaya başlar ve terapilere katılır. Bu süreç hastanın belirtileri düzelene kadar sürmelidir. Hastanın tam iyileştiği kabul edildikten sonraki bir yıl boyunca da tedaviye devam etmesi önerilmektedir.

Anksiyete Bozukluğu Testi

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Bir bireyin anksiyete sorunu olup olmadığını anlamak için uzman doktorlar tarafından bazı testler hazırlanmıştır. Bu testler genellikle anksiyetenin belirtilerini gösteren sorulardan oluşmaktadır. Bireye ruhsal ve bedensel durumu ile ilgili çoktan seçmeli sorular sorulur ve durumu anlamaya çalışılır.

Bir başka test çeşidinde ise bireye çeşitli resimler gösterilir. Bu resimlerde kendisini nerede gördüğünü, hangisine çok mutlu olduğunu ya da üzüldüğünü, en çok bir resmin neresine odaklandığını, resmin kendisine ne hissettirdiğine benzer çoktan seçmeli sorular sorulur.

Anksiyete Bozukluğu Krizi

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Anksiyete atağı olarak bilinen anksiyete bozukluğu krizi, panik atağa nazaran daha hafif bir şekilde ilerleyen bir sürece sahiptir. Kişi herhangi bir sebepten dolayı kendini endişeli hissettiği durumlarda daha sık görülmektedir.

Panik atak esnasında görülen korku, çarpıntı ve benzeri durumlar bu krizi geçiren bireyde de görülebilir ama şiddeti panik atağınki kadar değildir. Panik atak birey uyarılmadan hatta uykusunda bile gerçekleşebilecek bir durum iken anksiyete atağı bir etkiye karşılık tepki verilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Anksiyete bozukluğu krizi, iş stresi, maddi problemler, ailevi problemler, yeniliklere ayak uyduramama gibi problemlerden kaynaklanarak bunlara bireyin verdiği tepkiler ile tetiklenmektedir.

Anksiyete Bozukluğu İlaçları

Anksiyetenin tedavi sürecinde bireyler bazı ilaçlar kullanmaktadırlar. Bu ilaçlar kas gevşetici, düşünmeyi azaltıcı, sakinleştiriciler olarak bilinmektedir. Başka bir ilaç grubu, beynin ruh halini düzenleyen kimyasalların uyarılması ve düzenlenmesini sağlayanlardır.

Halk arasında en çok bilinen ilaç grubu ise antidepresanlardır. Bu ilaç grubu sakinleştirici olarak da bilinir. Beyin fonksiyonlarının yavaşlamasına neden olmaktadır.

İlaçlar uzman doktor tavsiyesi ve eşliğinde kullanılmalıdır. Doktor bireyin durumuna bakarak ilaçlara küçük dozlarla başlayacak daha sonra arttırarak tedavi sürecine devam edecektir.

Anksiyete Bozukluğu Yaşayan Ünlüler

https://www.youtube.com/watch?v=-2dxM1Bjz1I

Anksiyete bozukluğu yaşayan ünlüler arasında en çok tanınanlarından biri “Karayip Korsanları” filminin yıldızı Johnny Depp’tir. Bir başka ünlü ise eski süper model Kate Moss’tur. Kate Moss panik atak sorunu ile çocukluğundan beri baş etmeye çalışıyormuş.

Avengers filmlerinin en iyi karakterlerinden birini canlandıran Scarlett Johansson, ilk anksiyete atağını bir film setinde geçirmiş. Ünlü şarkıcı Adele, sahne korkusuna sahip ve sosyal fobisi olan bireyler arasında. Bazı kalabalık konserleri öncesi anksiyete atakları geçirdiği de oluyormuş.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olanlar

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Bu hastalık kuruntu hastalığı olarak da bilinir.  Yaygın anksiyete bozukluğu olanlar, sebepsiz yere endişe içinde olurlar ve sürekli olumsuz olayların gerçekleşeceğine inanırlar. Bireyin endişeleri süreklilik gösterdiğinden aile ve arkadaş çevresi ya da iş çevresi de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

Yaşadıkları kuruntuların çoğu zaman gereksiz olduğunun farkında olurlar ama kuruntularını kontrol etmede güçlük çekerler. Kuruntu hastalığı olan bireyler, maddi konulara, kendi veya yakınlarının sağlıklarına ve ailelerinin durumlarına yönelik kuruntular beslerler.

Anksiyete Bozukluğu YorumlarAnksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu ile ilgili birçok yorum gerek web ortamında gerekse sosyal medyada karşımıza çıkmaktadır. Bloglarda veya çeşitli sağlık ile alakalı web sitelerinde uzman doktorların anksiyete üzerine yorumları bulunmaktadır. Bu yorumlarda anksiyetenin ne olduğu nasıl başa çıkılacağı ü,zerine bilgiler verilmiştir.

Diğer bir grup olan sosyal medya üzerinde ise anksiyete ile bireyin kendisinin nasıl başa çıkacağı ile ilgili pratik çözümler üzerine bilgiler ve yorumlar yer almaktadır. Bu yorumlarda genelde ne tür beslenilmeli, stresten nasıl uzak durulmalı konuları üzerine hızlı çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Anksiyete sorunu yaşayan bir birey, uzman doktorlar tarafından tedavi sürecine alındığı zamanda, ilaçlar ve terapilerin yanı sıra sosyal yaşantısını ve özel hayatını da bir düzene sokmalıdır. Bunu yaparken ilk olarak anksiyetesinin ortaya çıkmasına neden olan sağlıksız besin maddelerinden uzak durmalıdır.

Kafein tüketimini azaltmak, kalbinin aşırı yorulmasını önlemek amacıyla tuzdan uzak durmak ya da mümkün olduğunca azaltmak,  şeker kullanımını minimuma indirmek gibi uygulamalar anksiyete bozukluğu yaşayan bireyin metabolizmasının düzene girmesine fayda sağlayacaktır.

Alkol kullanımında uzak durmak ve ekmek, makarna gibi hamurlu gıdaların tüketiminden vazgeçmek de dengeli beslenmenize imkan sağlayacaktır.

Anksiyeteyi ve Stresi Azaltan Besinler

1 –  Süt ve Süt Ürünleri

süt diyeti

Anksiyete bozukluğu tedavisi için önerilen besinler arasından en önemlisi süt ürünleridir. Süt ve süt ürünlerinde amino asitler bulunmaktadır. Bu amino asitler ruh halini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda rahatlatıcı etkisi vardır. Özellikle süt ve yumurta sarısı tüketilmesi tavsiye edilmiştir.

 2 – Balık

Balık

Bilişsel fonksiyonların gelişiminde oldukça yardımcı olan omega-3 en çok balıklarda bulunmaktadır. Özellikle yağlı balık tüketimi sayesinde sağlıklı ve psikolojik bakımdan pozitif bir bünyeye sahip olunabilir.

3 – Kuruyemiş

Soğanlı Menemen ve Sebzeli Peynirli Krep ile Diyet Sahur Menüsü

Anksiyete için en çok gerekli olan vitamin B vitaminidir. Kuruyemişlerde bu vitamin oldukça fazla bulunmaktadır. Özellikle magnezyum kaynağı olan badem ile potasyum kaynağı olan kabak çekirdeğinin tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

4 – Çikolata

bitter çikolata kilo aldırır mı

Siyah çikolata diye adlandırılan şeker oranı az olan, bitter çikolatanın yapılan araştırmalarda günde 40 gram kadar tüketilmesi sonucu stresi azaltıcı etki yarattığı gözlemlenmiştir.

5 –  Baklagiller

Gerilimi azaltan nohut, mercimek, fasulye ve bezelye tüketimi stres ve kaygıdan uzak durmanızı sağlayacaktır.

Mevsimi geldiğinde pırasa , brokoli, kereviz ve enginar tüketimi mutlaka yapılmalıdır.

Muz, şeftali, portakal yaprağı, zerdeçal ve deniz yosunu gibi besin maddeleri de anksiyeteyi ve stresi azaltan besinler grubundadır. Bunların yanı sıra bol bol taze meyve suyu ile bol su tüketilmelidir.

Kaygı Bozukluğu

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi İçin Önerilen Besinler Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu en çok kaygıya sebep olmaktadır. Bir bireyde kaygı bozukluğu olduğunu teşhis edebilmek için günlük yaşantısının en az 6 aydır bu durumdan etkileniyor olması gerekmektedir. Sürekli bir üzüntü durumu olması ve bu durumun herhangi bir ilaç kullanımına bağlı olmaması durumunda bireyin kaygı bozukluğu olduğu anlaşılmaktadır.

Anksiyete bozukluğu yaşayan bir bireyin kaygı bozukluklarını yaşaması biçimi aynıdır. Panik atak, obsesif-kompulsif bozukluklar, ayrılma kaygısı, bir sağlık sorununa bağlı yaşanan kaygı gibi türleri vardır. Tedavi süreçleri ve yöntemleri yine anksiyetedeki gibi aynıdır.


İlginizi Çekebilir: Sosyal Fobi Nedir?


Son olarak, çocuk ya da yetişkin için anksiyete bozukluğunun tedavisinde ruh sağlığı uzmanları veya çocuk ya da erişkin psikiyatri uzmanı tarafından doğru sağlık polikliniği aracılığı ile tedavi süreci atlatılmalıdır. Ruh sağlığı merkezi gibi özel birimlerle çalışırken hasta memnuniyeti kanıtlanmış doktorlarla çalışmakta fayda vardır. İçeriğimizdeki bilgiler bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup; herhangi bir tedavi yöntemi önermez. Bu konuda kesinlikle bir uzman ile çalışılması gereklidir.

Yoruma kapalı.